اونی که اسمش توی قلب من نوشته
واسه هر کی خاطره است ، مثله فرشته
اونی که بهار عشق و با خودش داشت
مثله پاییز اومده با برگا رفته
دیگه رفته دیگه رفته دیگه رفته
دیگه رفته که رفته اصلا رفته که رفته که رفته
بیاییم زنده ها رو دریابیم
واسه رفته هام فاتحه

 


دسته ها : حرفهای از تب
جمعه سوم 8 1387
X